×

HAKKIMIZDASigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği 1991 senesinde, Necdet Atakul, Selim Bilgişin, Ahmet Çelebiler, David Kohen, M.Sacit Şadalak, Osman Yücesan, Mert Yücesan, M.Adnan Döler, M.Sinan Döler tarafından kurulmuştur.

Derneğimiz ; Türkiye’de sigorta brokerliğini geliştirmek, bu mesleğe gireceklere yeterli zemin hazırlamak, dernek üyelerinin kanun ve tüzüklere uygun olarak çalışmasını temin etmek amacı ile kurulmuştur.

Ana Hedeflerimiz ; Dünyada mevcut benzer kuruluşlarla temas ederek bilgi, görgü ve tecrübe temin ederek Türkiye’deki kuruluşlara bu bilgileri aktarmak, Türkiye’de çalışacak sigorta brokerlerinin sigorta şirketleri ile ve sigortalılarla münasebetlerinin kolaylaştırılması yolunda hizmet vermek, mümkün olan hallerde ihtilafları gidermektir.

Aynı zamanda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 21.inci maddesinin ikinci fıkrasının “ Müsteşarlık, ruhsat ile ilgili işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi konusunda ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarına görev verebilir” hükmü ve anılan Kanuna bağlı olarak çıkarılan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından yürütülecek işlemler için meslek kuruluşlarını görevlendirebileceği hükümleri çerçevesinde, Derneğimiz SEDDK tarafından verilen görevleri yürütmek üzere, yetkili ve sorumlu kılınmıştır.


Misyon:

Sigorta Brokerliği Meslek Misyonu: Risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve en iyi uygulamaların benimsenmesi için sigortalılara brokerlik faaliyetleri ve artı değerlerinin tanıtılması , yeni ürün yaratmasına yardımcı olunması.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Misyonu: Sigorta ve reasürans brokerliğinin ortak amaçları doğrultusunda, kural ve standartlarını belirlemek ve uygulamak, mesleğin bireyler ve kurumlar tarafından tanınmasını ve tercih edilmesini sağlamak.

Vizyon:

Sigorta Brokerliği Meslek Vizyonu: Ülkemizin gelişmiş pazarlar seviyesine gelme sürecinde, kişi ve kurumların risklerinin yönetiminde, güvenilir ve vazgeçilmez çözüm ortağı olmak.

Sigorta ve Reasürans Brokerleriiği Derneği Vizyonu: Sektöründe öncü, seçkin, kaliteli hizmet üreten üyelere sahip olan, meslek ve ahlak kurallarının en üst düzeyde uygulandığı, üyelerinin gurur ve referans kaynağı olduğu bir dernek olmaktır.

Dernek Profesyonel Yöneticileri

Dernek Genel Koordinatörü
Basri BATIKARAYEL

Dernek Direktörü
Nermin BORUCU