×

DERNEK 2022 GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

                                                                                                               

Sayın Üyelerimiz,

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Şubat 2023  Cuma günü saat 14.00 de Dernek Merkezinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 3 Mart 2023 Cuma günü saat 14.00’de aynı adreste yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,          

Yönetim kurulu adına

Ferhan Özay

Başkan

 

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Başkanlık Divanı Seçimi
  3. Saygı Duruşu
  4. Divan heyetine Genel Kurul tutanakları ile ilgili imza yetkisinin verilmesi
  5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
  6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası
  7. Gelecek dönem bütçesinin ve yeni dönem üyelik aidatının görüşülerek karara bağlanması
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış

 

NOT: Derneğimiz Anatüzüğünün 14.ncü maddesinin birinci bendi gereği, Genel Kurul Toplantısına Üyelerimizin katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri için tüm aidatlarının ödenmiş olması gerekmektedir.