Soru 1: Sigorta Brokerliği Nedir ?

Broker'i müşavir kuruluş olarak tanımlayabiliriz. Sigortacıyı değil, sigortalıyı temsil eder. Temel olarak; müşteriye sigorta hizmeti sağlamdan önce riskleri araştıran, bu risklerin sigorta kapsamına nasıl alınacağı konusunda çalışma yaparak müşterinin lehine en uygun prim teminat dengesi çerçevesinde sigorta hizmeti temin eden kuruluşlardır. Özellikle sigorta sektöründeki tüm sigorta şirketleri ayrı ayrı teminatları ve istisnaları olan standart poliçe türleri oluşturmuşlardır. Müşteriler genelde bu ürünleri alırken kendi bünyelerine en uygun kapsamı seçmek konusunda zorlanırlar. Bazı durumlarda ise müşteriler ne satın aldıklarını tam olarak bilmeden sigorta kapsamı satın alırlar. Bu durum hem fazla prim ödeyerek müşteri menfaatlerine ters düşen bir durum oluştururken , bazen de hasar anında hasarın karşılanmaması gibi müşterinin ticari hayatını tehlikeye atacak hatta faaliyetini durdurmasına sebep olabilecek büyü k zararlar doğurur. İşte sigorta brokeri müşterinin sadece sigortacısı değil risk yönetim danışmanı olarak ortaya çıkmaktadır.

Soru 2: Sigorta Brokeri ile Sigorta Acentası arasındaki farklar nelerdir ?

Sigorta broker' lığında temel olan müşteri adına hareket etmektedir. Sigorta acenteleri ise temsilciliğini yaptığı sigorta şirketlerinin standart ürününü müşterilerine pazarlar.Sigorta brokerleri müşteriye uygun kapsamın bulunmasında uluslararası pazarlara da başvurarak kapsam ve fiyat analizlerini uluslararası düzeyde sağlarlar. Hasar anında da sigorta brokeri hasar eksperi ve sigorta şirketine bağımsız yapısı ile adil çözümün sağlanmasında müşterinin temsilcisi olarak yer alırlar.

Soru 3: Sigorta Brokeri olmak için Hangi Niteliklere Sahip Olmak Gereklidir ?

Sigorta Brokeri olmak için gerekli şartlar yönetmelikle düzenlenmiştir. Türkiye'de ikamet etmeleri, Sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları, Dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Sigortacılık alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gereklidir. Ayrıca sigorta brokerlerinin çalıştıracakları personel, faaliyet esasları , denetim esasları, yükümlülükler ve yasaklar , tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri de aynı yönetmelikle düzenlenmiştir. Yönetmelikte bahsedilen diğer başvuru ve yeterlilik şartlarını da yerine getirdikten sonra Hazine Müsteşarlığının onayı ile ruhsat alarak göreve başlayabilirler.


   
[8.8.2011]
Sektör Duyuruları; Hazine Müsteşarlığının 05.08.2011 tarihli duyuru ...