Sigorta ve Reasürans Brokerleri  Derneği

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Yazım Tarihi:23-01-2017

23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 15.30 da Milli Reasürans TAŞ toplantı salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantımıza 120 üyemizden 38 kişi katılmıştır. 
Divan Başkanlığına Besim Şener, Başkan yardımcılığına Beste Zakoğlu ve yazmanlığa Selcen Gür oybirliği ile seçilmişlerdir. 
Yapılan saygı duruşundan sonra Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporları okunmuş ve her iki kurulda üyeler tarafından ibra edilmiştir. 
Genel Kurul diğer gündem maddeleri görüşülmüş, kararları alınmış olup Üyelerin dilek ve temennileri ile Genel Kurul sona erdirilmiştir.